Tiede

Yliopistosta työelämään – osaamisen valjastaminen Namibiassa

Turun yliopiston Namibian kampuksella tutkitaan opiskelun ja työelämän kuilua.

Arvi Seesjärvi

Miten yliopistosta valmistuvien ohjelmistotekniikan opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua voisi kuroa umpeen? Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden väitöskirjatutkija Maria Ntinda tutkii tätä parhaillaan väitöskirjassaan. Ntinda syventyy tutkimuksessaan haasteisiin, joita liittyy alalle valmistuvien namibialaisten ohjelmistotekniikan opiskelijoiden työllistymiseen.

Tutkimus on kesken, mutta tähän asti on selvinnyt sekä yliopiston että työelämän piirissä opiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia haasteita. Ensinnäkin yliopistojen opetussuunnitelmat ovat jäykkiä, ja hitaita uudistaa, joten nopeasti muuttuvan alan tarpeisiin on haastavaa valmistautua riittävän nopeasti. Ratkaisuja on kuitenkin saatu jo aikaan. Ntinda kertoo, että vastikään uudistettu opetussuunnitelma ei ole sidottu opetettaviin sisältöihin ja metodeihin, vaan kursseja voidaan soveltaa alan muuttuvien tarpeiden mukaan.

Toinen haaste on, etteivät opiskelijat saa tarpeeksi kokemusta oikeista ohjelmistosuunnittelun projekteista. Työharjoittelua käyvä opiskelija saatetaan laittaa tekemään jotakin vähemmän tärkeää työtä, koska yritys ei halua ottaa riskiä työn epäonnistumisesta harjoittelijan käsissä.

Ntindan tutkimus kartoittaa myös oleellisia taitoja, joita ohjelmistotekniikan opiskelija tarvitsee siirtyessään työelämään. Ntindan haastatellessa alan ammattilaisia suurista teknologiayrityksistä kävi ilmi, että teknisten taitojen lisäksi tärkeänä pidetään tehokkaita kommunikaatiotaitoja, yrittäjämäistä ajattelutapaa sekä kykyä esittää omia ratkaisuja annettuihin työtehtäviin. Tällaisten asioiden harjoittelu voi olla haasteellista perinteisessä yliopistomaailmassa, jos taustalla on pelkkää teoriaa.

Tärkeä mahdollistaja näiden taitojen harjoitteluun sekä muutenkin yliopisto-opetuksen sekä työelämän välisen kuilun umpeen kuromiseen on Future Tech Lab eli tulevaisuuden teknologioiden laboratorio. FT-Lab järjestää opiskelijoiden ja yritysten välillä erilaisia yhteistyöprojekteja, joissa opiskelijat pääsevät työskentelemään yritysten kanssa ja suunnittelemaan yhdessä innovatiivisia ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin. Vuonna 2019 perustettu ja professori Erkki Sutisen johtama FT-Lab on Namibian yliopiston tiloissa toimiva Turun yliopiston etäkampus.

FT-Lab on järjestänyt erilaisia lyhytmuotoisia kursseja: Hackathonit, eli intensiiviset ohjelmoinnin työpajat, ja kesäleirit sekä muut lyhyehköt pikakurssit ovat tuottaneet tuloksia ohjelmointitekniikan opiskelijoiden varustamisessa työelämään.

Ntinda kertoo seuraavaksi suuntaavansa tutkimuksensa namibialaisiin startup yrityksiin. Tarkoitus on selvittää startuppien tarpeita valmistuvien ohjelmointiteknikkojen osaamiselle. Startupit ovat keskeisessä roolissa namibialaisessa teknologiateollisuudessa, sillä ne ratkaisevat paikallisia ongelmia tehokkaammin kuin suuremmat teknologiayritykset.

Ntindan tutkimuksen merkitys korostuu siinä, että osaavia ohjelmointiteknikkoja tarvitaan joka alalla. Nykyajan ongelmia ratkaistaan tietokoneohjelmien ja tekoälyn avulla. On tärkeää kehittää osaamista Namibiassa, jossa teknologiateollisuus ja -koulutus on ottamassa ensiaskeleitaan. Osaamisen kasvu tihkuu epäilemättä myös muualle kehittyvään Afrikkaan.