Mielipiteet

Kolumni: Ei Myllymäki unohtua saa

Väkiparta (vas.) ja Vuorio (oik.) kertovat Raumalla olevan opettajakoulutuksen toteuttamiseen erinomaiset edellytykset.

Turun yliopisto on aloittamassa talouden tasapainotusohjelman, joka koskee kaikkia yliopiston tiedekuntia. Aihe on herättänyt jonkin verran valtakunnallista keskustelua: muun muassa Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja teollisuuden työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ovat ottaneet kantaa.

Tasapainotusohjelmassa väläytellään mahdollisuutta luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman siirtämisestä Raumalta Turkuun ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman lakkauttamisesta. Rauman kampuksen opiskelijajärjestöjen yhteinen tavoite on kaikkien tutkinto-ohjelmien säilyttäminen Raumalla, jonka takia raumalaiset opiskelijat ovat perustaneet Myllymäen Henki -nimeä kantavan työryhmän.

Mahdollinen siirto tai lakkauttaminen aiheuttaisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä yksilötason haasteita monille opiskelijoille. Elämän ja asumisen siirtäminen uudelle paikkakunnalle ei ole yksinkertaista varsinkaan opiskelijalle. On muistettava, että opiskelijoilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet kattaa elämänsä kustannuksia.

Lisäksi huolia herää siitä, onko Turun yliopistolla valmiuksia sijoittaa satoja opettajaopiskelijoita tiedekunnan käytössä oleviin tiloihin? Miten voidaan estää yliopiston palveluiden ruuhkautuminen, kuten opintoneuvonta ja terveyspalvelut?

Luokanopettajien ja käsityön aineenopettajien tutkinto-ohjelmien mahdollisesta lakkauttamisesta koituisi negatiivisia vaikutuksia Rauman kaupungin vetovoimaisuuteen opiskelijakaupunkina. Tämä vaikuttaisi varmasti myös Rauman kulttuurielämään ja aiheuttais työvoimasaatavuuden ongelmia.

Valtakunnallinen uutisointi on osoittanut, että opettajia kaivataan. Raumalta valmistuu varhaiskasvatuksenopettajien, luokanopettajien ja käsityön aineenopettajien lisäksi monipuolisesti aineenopettajia, kansainvälisten tutkinto-ohjelmien luokan- ja varhaiskasvatuksenopettajia sekä erityisopettajia. Meidän tulee nähdä opettajankoulutus ja sen riittävä tukeminen sijoituksena tulevaisuuteen.

Rauman kampuksella on tarjottu opettajankoulutusta jo yli 126 vuoden ajan. Se on ainoa jäljellä oleva filiaali, joka tarjoaa opettajankoulutusta. Väitämme, että raumalaisilla opettajaopiskelijoilla on omanlaisensa identiteetti. Tätä leimaa vahva, yli vuosikurssit- ja tutkinto-ohjelmarajat ylittävä yhteisöllisyyden kokemus.

Yksi yhteisöä vahvistaja tekijä on kampuksemme aktiivinen ja näkyvä järjestötoiminta, mikä mahdollistaa opiskelijoiden tehokkaan edunvalvonnan. Rauman kampus on myös yksi harvoista kampuksista, jossa voi opiskella käsityön aineenopettajaksi. Tähän Raumalla on vuosikymmeniä pitkä perinne.

Kampuksen ytimessä ovat monimateriaalisen käsityökasvatuksen mahdollistavat tilakokonaisuudet, joita käyttävät kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Samalta kampusalueelta löytyvät yliopistotilat, kuten uusitut opetus- ja ryhmätyötilat, opetuspuutarha, harjoittelukoulu ja Suomen ensimmäinen harjoittelupäiväkoti Rauman pikkunorssi.

Turun yliopiston strategian 2030 johdannossa mainitaan yliopiston roolin olevan tiedon ja osaamisen tuottajana. Luova, kriittinen ajattelu ja tehtävä sivistyksen ylläpitäjänä korostuvat muutosten keskellä.

Uskomme, että Rauman yksikön toiminnan säilyttäminen tukisi myös Turun yliopiston strategian 2030 tavoitteiden täyttymistä sekä tärkeimpänä kaikkien opiskelijoiden etua.

Perttu Vuorio

puheenjohtaja 2021

Opekas ry

Iida-Sofia Väkiparta

varapuheenjohtaja

Lokilta ry